רבי מאיר בעל הנס

הברכות מלל
קבר רבי מאיר בעל הנס

לפני כאלפיים שנה, התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס גילה את הדרך לפעול ישועות מעל לדרך הטבע. הוא הורה לשומר בית האסורים שישחרר את גיסתו ובאם יתפסו אותו שומרי המלכות יאמר "אלהא דרבי מאיר ענני" וינצל, ובכך הוא מבטיח לו לזכות בנס הצלתו.
בכל הדורות נשען עם ישראל על כוחו של התנא הצדיק, הקדוש והנשגב – וזכה לישועות רבות ונפלאות בכל התחומים: פרנסה, זיווג, ילדים, בריאות, הצלחה ועוד על ידי תפילה על הקבר של רבי מאיר.

מקום ציונו של התנא הקדוש קבר רבי מאיר בעל הנס הינו בעיר טבריה ומהווה זה שנות דור מעיין בלתי נדלה לברכות וישועות לכל אחד מבני ישראל שבא למקום להתחנן לפני הקב"ה לזכות בדבר ישועה ורחמים, בזכות התנא הטמון במקום קדוש זה.

השתתפות בפעילות בקבר רבי מאיר בעל הנס

40 יום תפילה בציון

אברך תלמיד חכם יזכיר את שמכם יום יום לאחר הלימוד, על ציון התנא - לברכה וישועה

עלות: ₪180

תחזוקה יומית של הציון

כולל נקיון, מים, תאורה, מיזוג ועוד - ביום בו תבחרו ושמכם יוזכר בציון הק’ לישועה וברכה

עלות: ₪540

החזקת הכנסת אורחים

ביום בו תבחרו, אלפי הברכות ינקפו לזכותכם ושמכם יוזכר בציון הק’ לישועה וברכה

עלות: ₪260

זכות הדלקת נר

הדלקת נר שמן עם תפילה מיוחדת מהחיד"א והזכרת השם - סגולה לנחת מהילדים

עלות: ₪52

תכנית השותפים למען התנא רבי מאיר

את קבר התנא רבי מאיר בעל הנס מחזיקים וניצלים מן המזיקים!​

הצטרפו אלינו לתכנית שותפים מיוחדת, לקשר תמידי ואישי עם ציון התנא קבר רבי מאיר בעל הנס וקבלו מתנה ייחודית הישר מציון התנא בטבריה עד הבית, לשמירה, ברכה והצלחה!

בתכנית אתם תורמים בהוראת קבע חודשית לציון התנא ומשתתפים בהוצאות הציון בכל חודש מחדש. כך אתם מרוויחים גם אינסוף זכויות למען התנא רבי מאיר בעל הנס, וגם מתנה ייחודית שתשאר אצלכם לתמיד!

רבי מאיר בעל הנס מתנה

קבורתו של
רבי מאיר בעל הנס

 מיקום קבר רבי מאיר בעל הנס ידוע מאז ומתמיד, כפי שגילה לנו האר"י הקדוש, לרבות המעשה על בניית הבנין העומד כיום על קברו. המבנה שהיה בנוי על קברו נהרס ברעידת אדמה בשנת תקצ"ז ונבנה מחדש לאחר זמן רב.

בספר שער הגלגולים לרבי חיים ויטאל כותב בשם רבו האריז"ל – "הורה לי מורי ז"ל על רבי מאיר שהוא קבור מעומד כמו שאומרים בני אדם. (כי כן היה מורגל בפי הבריות לומר שר"מ היה קבור מעומד וכן כתב בס' מסעות ארץ ישראל מכתב ח') ובטעם הדבר מבואר משום שזכותו של רבי מאיר מגינה על עם ישראל לאחר פטירתו כפי שהגן עליהם בחייו ולכן קבור מעומד לרמז שזכותו עומדת לעד לעם ישראל. ויש שביארו שהוא משום שרבי מאיר עומד מוכן ומזומן לביאת משיח צדקנו שעל פי דברי הרמב"ם בהל' סנהדרין "וקבלה היא שבטבריא עתידין לחזור תחלה ומשם נעתקים למקדש". וכן דברי רש"י הקדוש "שבטבריא פסקה הסנהדרין …ושם ממתנת התורה עד שיבא מלך המשיח".

קבר רבי מאיר בעל הנס
קבר רבי מאיר בעל הנס שבמוסדות "אור תורה", בתמונה ניראים שני אבנים זו על זו - המשמשות כמצבה לציונו של רבי מאיר בעל הנס

גילוי מקום קבורתו הוא על פי דברי האר"י הקדוש שכותב בס' שער הגלגולים "לדרום של טבריא בלכתך אל מרחצאות של המים החמים (חמי טבריה) יש שם קברות הצדיקים רחוקים זה מזה ואינם במקום אחד, וכבר הוזכרו שמותם בספר היחוס והם רבי מאיר ורבי ירמיה".

חדשות ועדכונים מקבר רבי מאיר בעל הנס

סיפורי ישועות על קבר רבי מאיר בעל הנס

בכל שנות הגלות היו צדיקים וגדולי הדורות מפליאים בזכות הגדולה המובאת כבר בגמרא, לעורר את זכותו של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס בכל עת שיידרשו לפעול ישועה. ואכן, בכל מקרה של קושי זכרו יהודים פשוטים להרים את העיניים השמימה ולבקש נרגשות מה' יתברך 'אלקא דמאיר ענני' – אתה האלוקים הטוב שנטעת בעולמך את כוחו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס, אנא גונן עלינו והושע אותנו בזכות מעלתו של אותו תנא צדיק ונשגב, ועננו בזכותו הטהורה.

אל מרכזיית מוסדות ‘אור תורה’ זורמים סיפורי ישועות כמו מעיין נובע. זוגות נואשים שנפקדו בילדים, רווקים מבוגרים שזכו להינשא, מחוסרי פרנסה שזכו לשפע, חולים שנרפאו ועוד ועוד…

השילוב המופלא של תפילה קדושה מעומק הלב על ציון התנא הקדוש ותרומה למען אחזקתו בקדושה – חזקה עליו שיפעל ישועות!

דברי רבי חיים פלאג’י על ישועות רבי מאיר בעל הנס:

"…שהוא בדוק ומנוסה בכל העולם ובפרט אצל הסוחרים שעושים סיגוריטה וכן בהולכים בדרכים בימים ובמדברות המה ראו מעשה ה', כשנודרים לר"מ בעל הנס הם נענים. דבר פלא בדוק ומנוסה להיות הפרש והבדל אפי' בגנב אחד וספינה אחת שניצול הדבר הנדור לשם ר"מ ולהיות נאבד מי שאינו לא נידר ולא נדב לשם ר"מ. וכאלה רבות מנסים ונפלאות אשר נעשה לנודרים לשם ר"מ לעה"ק טב"ת (עיר הקודש טבריה תבנה) אשר לא ימד ולא יספר” (לב חיים)

דברי רבי חיים פלאג’י על ישועות רבי מאיר בעל הנס
סיפורי ישועות מרבי מאיר בעל הנס

שלושה אחים, שלוש חתונות וחלום אחד

דניאל נכנס הביתה בטריקת דלת. פניהם החתומות של הוריו קבלו אותו בשתיקה שמאחוריה כאב לב עצום. עוד שידוך שכמעט נסגר למזל טוב, וברגע האחרון ירד מהפרק ללא שום סיבה הגיונית.
גם תריסר שנות ‘נסיונו’ בשידוכים אינן מצליחות להקהות את הכאב והאחים שאחריו, הממתינים גם הם שנים לזיווגם הראוי משמיים – מעצימים את הכאב שבעתיים.

סיפורי ישועות מקבר רבי מאיר בעל הנס

השבת המייסרת שהולידה את התקווה

אור נרות השבת מרצד על הקיר, השולחן ערוך לתפארת. חלות, דגים, סלטים – הכל מוגש כיד המלך בכלים הדורים ונאים. לכאורה הכל מושלם, אך סביב השולחן – שקט. שקט חודר ומייסר. שקט שצורח בקול גדול את החסר.

התמונות שלנו מהקבר בטבריה

לאורך ההסטוריה הקבר עבר תהפוכות רבות. בשנת תקצ"ז נהרס המבנה שהיה בנוי על קברו ברעידת אדמה ונחרב כליל, לאחר מכן נבנה מחדש, שופץ וחודש.
בגלרייה שלנו תוכלו לראות תמונות בניחוח עתיק של הישיבה והקבר לצד תמונות חדשות של מראהו כיום לרבות המערה, מצבת שני האבנים, קברי תלמידיו, מקום הדלקת הנר, הישיבה שעל הקבר ועוד שפע תמונות מרתקות שיכניסו אתכם לאווירה אפופת הקדושה העילאית שבציון רבי מאיר בעל הנס זיע"א

סרטונים ופעילוית מקבר רבי מאיר בעל הנס

צרו קשר עם קבר רבי מאיר בעל הנס

ישיבת אור תורה - רבי מאיר בעל הנס

קבר רבי מאיר בעל הנס

ת.ד. 7 טבריה מיקוד 1410001

1800-300-508

טלפון: 04-6720728

פקס: 04-6716708

מייל: rabimeir@baalhanes.co.il​

בנק הדואר חשבון מס' 4025874 (ע"ש מוסדות אור תורה רבי מאיר בעל הנס)

בנק מזרחי טבריה סניף 462 מס' חשבון 424440

מיקום ציון רבי מאיר בעל הנס: שד' קפלן 1310 טבריה (מעל חמי טבריה)

תפריט נגישות

https://childthemewp.com

Call Now Button