אלהא דרבי מאיר ענני

YESHIVA-SECTION5

אלהא דרבי מאיר ענני הנוסח המלא

הריני נותן לצדקה לעילוי נשמתו של רבי מאיר בעל הנס כדי שהקדוש ברוך הוא בזכות רבי מאיר בעל הנס (כאן לפרט את הבקשה).
אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני.

אקרא לאלוקים עליון לקל גומר עלי. חנני ה' כי אליך אקרא כל היום. עזרנו אלוקי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

הריני נותן לצדקה כסף בסך____ לשם נשמת אבותינו  אברהם יצחק ויעקב, ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו כשם ששמעת את תפלתם ועשית עמהם נסים ונפלאות גלויים ונסתרים, וכשם ששמעת את תפלת עבדך מאיר ועשית עמו נסים ונפלאות כן תהא נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך לעשות עמדי (שם ושם אמא) נסים ונפלאות גלויים ונסתרים, ותשמע תפלת עבדך ביום הזה (כאן ניתן להגיד את הבקשה שרוצים) ותתן אותי ואת כל בני ביתי וכל עמך בית ישראל בכל מקום שהם לטובה ולברכה לישועה ולנחמה, לחן ולחסד ולרחמים, ותשלח רפואה שלימה לחולי עמך (כאן להגיד את שם החולה ושם האמא) ותזמין לנו פרנסתינו מידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, ותצילנו מכל צרה וצוקה, ותוציאנו מאפילה לאורה, וימלאו כל משאלות לבנו לטובה, מעתה ועד עולם אמן סלה".

הסיפור שמאחורי האמרה של – אלהא דרבי מאיר ענני

רבי מאיר בעל הנס היה גדול התנאים בדורו, דור שני בישראל לאחר החורבן והיה נשוי לברוריה. עם הכיבוש הרומי של ישראל, נתפסו בני משפחתה של ברוריה, הוריה הוצאו להורג ואחותה נשלחה על ידי הרומאים לבית המאסר. ברוריה אחותה, דאגה לה מאוד וביקשה מבעלה רבי מאיר שישתדל בהצלתה אלהא דרבי מאיר ענני.

ולסיפור האמרה עצמו

ואכן, ניסה רבי מאיר לשחד את השומר בכניסה לבית המאסר כדי לשחרר את אחות ברוריה מהמקום, אבל השומר טען בפניו שאם יתגלה שחסרה אישה במקום, הוא יוצא להורג. רבי מאיר הציע לו שק של כסף שמחצית ממנו ייקח לעצמו ואת המחצית השנייה יחלק לקציני הצבא הרומי האחרים כדי שלא יענישו אותו. לכששאל אותו השומר מה יעשה כשייגמר הכסף, ענה לו רבי מאיר "אמור אלהא דמאיר ענני ותינצל" מכאן הגיעה האמירה של אלהא דרבי מאיר ענני.

אמונה, קדושה ואמת

כשהטיל השומר ספק בטענתו, הציע לו רבי מאיר לנסות את העניין עם הכלבים שהיו באזור. רבי מאיר ניגש לכלבים והשליך עליהם עפר וכשאלו החלו לרדוף אחריו, צעק רבי מאיר אלהא דמאיר ענני והנה הכלבים נסוגו לאחור. השתכנע השומר בדבריו ושחרר את אחות ברוריה מבית המאסר. זוהי האמרה, זהו הסיפור וזוהי האמת.

 

 

מה היה לנו עד עכשיו?

צרו עמנו קשר

שתפו את הפוסט:

תפריט נגישות

Call Now Button