אשתו של רבי מאיר בעל הנס

בהיסטורית חכמי המשנה ובתקופת התלמוד שלאחריה, כמו גם בהיסטוריה היהודית בכלל, נשים כמעט ולא לקחו חלק פעיל בדיונים הלכתיים. חוץ מארבע האימהות והנביאות, ככלל, נשים נטו שלא לקחת חלק בתפקידים ציבוריים או בולטים שזכו להתייחסות במשנה או בגמרא. עם זאת, לכלל הזה היו מספר חריגות: ובראשן ברוריה, אשתו של רבי מאיר בעל הנס.

רבי מאיר בעל הנס היה תנא שחי בארץ ישראל. רבי מאיר מתלמידי רבי עקיבא וזכה לכינויו על שם ניסים גדולים שמקובלנו שנעשו לו: עיניי חיילים שרדפו אחריו סונוורו כדי שיוכל להימלט מהם, נעשה נס גדול בבואו לשחרר את גיסתו מבית כלאה, ועוד. רבי מאיר בעל הנס ידוע בחריפותו, בגדולותו ובענוונותו הגדולה. אשתו של ר' מאיר היתה ברוריה, ביתו של רבי חנניא בן תרדיון.

מי היתה ברוריה אשתו של רבי מאיר בעל הנס?

ברוריה היתה בתו של רבי חנניא בן תרדיון. רבי חנניא היה אחד מעשרת הרוגי מלכות שהוצאו להורג ע"י מלכות רומי. ברוריה, ביתו, נישאה לר' מאיר בעל הנס.

ברורה היא בין הנשים הבודדות שנזכרו כדמויות משמעויות כשלעצמן בתקופה זו. היא היתה תלמידת חכמים, וידיעותיה הנרחבות בנושאים רבים ומורכבים באה לידי ביטוי בכך שהיא אפילו הוזכרה פעמיים בדיונים הלכתיים בגמרא.

חוכמה של ברוריה אשתו של רבי מאיר בעל הנס

חוכמתה של ברוריה התפרשה על פני ענפים שונים בהלכה, וישנם מספר סיפורים שמדגימים זאת. אחת הסוגיות בהן מוזכרת ברוריה בגמרא היא סוגיה של 'טומאה וטהרה'. בדעתה של ברוריה ניכרה הבנה בתחום וגם היכרות עם מקורות נוספים, מהם השליכה את מסקנתה בסוגיה שנידונה. ברוריה מוזכרת גם בדיונים הלכתיים שקיימה הן עם 'מינים' והן עם דמויות רבניות אחרות.

מסופר על ברוריה שלימדה 300 תלמידי חכמים וכן שהעירה לתלמיד חכם על כך שהוא לומד בשקט שעה שהוא צריך ללמוד בקול, כדי לזכור טוב יותר את לימודו, וסמכה את דבריה על דברים מהמקורות.

מידותיה הטובות של ברוריה אשתו של רבי מאיר בעל הנס

ברוריה לא היתה רק תלמידת חכמים חריפה וחדה, אלא גם בעלת מידות טובות ואמונה גדולה. מסופר שפעם אחת שהיה רבי מאיר בשבת בבית המדרש, מתו שני ילדיהם בביתם כשהייתה ברוריה לבד בבית. ברוריה לא איבדה את עשתונותיה, המתינה לשובו של רבי מאיר וגם אז, סיפרה לו את החדשות בהדרגתיות ובקור רוח ותוך כדי חיזוק אמוני.

ברוריה גם הוכיחה את רבי מאיר על כך שיש להתפלל על שיאבדו חטאים מהארץ ולא חוטאים, באופן שהביא לכך שתפילתו של ר' מאיר החזירה את בריונים חוטאים בתשובה. ברוריה אף הדגישה לרבי יוסי הגלילי, כששאל אותה מהי הדרך לגליל, שאין להרבות בשיחה עם האישה ולכן יש לנסח את השאלה בקצרה.

ברוריה, אשתו של רבי מאיר בעל הנס, היתה אישה נדירה: תלמידת חכמים גדולה וחריפה, בעלת מידות טובות ואם למופת.

 

פנו אלינו למידע על הילולת רבי מאיר בעל הנס או על תפילה בקבר רבי מאיר בעל הנס

מה היה לנו עד עכשיו?

צרו עמנו קשר

שתפו את הפוסט:

תפריט נגישות

ביום הילולת רבי מאיר בעל הנס
מוסדות 'אור תורה' שבציון עורכים
מעמד אדיר של תיקונים ובקשות

• הזכרת שמך במעמד התפילה

• הדלקת נר שמן והזכרת השם והבקשה

• הנחת פתקה עם שמך במערת קבורת התנא

אל תפספסו ישועות של פעם בשנה שבהן זוכים המשתתפים במעמד. השאירו שמות כעת!

ימים
שעות
דקות
שניות
Call Now Button