תפילה למציאת אבידה רבי מאיר בעל הנס

כתב בספר מדרש תלפיות: מי שמאבד איזה דבר – ידור שמן למאור לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס ומיד ימצא האבידה, ובלבד שלא יעבור זמן.   ובשביל התפילה למציאת אבידה של רבי מאיר בעל הנס יאמר:   לשון זה: אלקא דמאיר ענני. אלקא דמאיר ענני. אלקא דמאיר ענני. בזכות הצדקה (השמן) שאני נודב לעילוי נשמת […]

תפריט נגישות

Call Now Button