סעודת ראש חודש

ישיבת אור תורה - קבר רבי מאיר בעל הנס

סעודת ר"ח היא סעודה חגיגית הנאכלת בראש חודש. אף על פי שאין חיוב הלכתי לאכלה, נחשבת הסעודה לסעודת מצווה. גם לאחר שחרב בית המקדש, עדיין הוסיפו לערוך סעודות ראש חדש. מקור ופרטי המנהג במדרשי חז"ל מודגשת החובה לכבד לימים אלה, כמו שכתוב: "כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה חוץ ממה שמוציא בשבתות […]

פדיון כפרות

por2

פדיון כפרות "אלו המעות ילכו לצדקה" מנהג ישראל עתיק מאת האר"י ז"ל הקדוש לערוך לפני יום כיפור פדיון כפרות, מנהג זה הוא סגולה לשנה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות. פדיון כפרות בכסף – מתי מקיימים את המנהג? זמן קיום פדיון כפרות הוא בערב יום כיפור ובכל עשרת ימי תשובה. השנה ראש השנה חל בתאריך א' תשרי […]

לימוד משניות ואמירת קדיש לנפטרים

תפילה בקבר רבי מאיר בעל הנס

מוסדות אור תורה מחזיקים תלמידי חכמים מופלגים העורכים עבורכם את סדר אמירת הקדיש, לימוד משניות והדלקת נר עבור יקיריכם בציון התנא רבי מאיר בעל הנס, ליד מציבת שתי האבנים המפורסמת. זה הדבר הטוב והראוי שעליכם לעזור ולכבד את שמות הקרובים אשר הלכו לעולמם, וכמובן גם תרוויחו נתינת צדקה מהודרת לטובת נשמתם. מקורות: כתוב "מאשר שמנה […]

תפריט נגישות

Call Now Button