שקיפות כספית ואישורי עמותה

מוסדות אור תורה הינה מלכ"ר העומדים בכל דרישות הרשויות ופועלים ע"פ הוראות ניהול תקין של רשם העמותות.

אישור ניהול תקין

סעיף 46 להחזרי מס