פעילות המוסדות

החזקת הציון הקדוש

מקום ציונו של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א משמש כאבן שואבת ליהודים מכל רחבי תבל, ללא הבדלי עדות וחוגים. אנשים, נשים וטף נוהרים לציון לשפוך צקון לחשם ולהעתיר בעד עצמם, על ילדיהם ובני משפחתם. מקום זה הומה מתפללים בכל תקופות השנה אשר באים להתפלל במקום המסוגל לקבלת תפילות עם ישראל – בנים לאביהם שבשמים המאזין לקול ושוועת ילדיו המצפים לישועתו כמאמרו של רבי מאיר: 'בין כך ובין כך קרויים בנים'. מוסדות 'אור תורה' שעל הציון, הם אלו אשר מכינים את התנאים הגשמיים והרוחניים לעולים לציון הקדוש, דואגים לשולחנות וספסלים ללומדים ולמתפללים, ספריות וארונות לספרי הקודש ולאלפי ספרי התהילים המתחדשים בכל עת בספרים מאירי עיניים.

המקום נקי ומתוחזק כראוי וכיאות – היכל ממוזג, נעים, רחב ידיים ומואר להרחבת דעתם של המבקרים, פינת קפה ושתיה, חניון גדול, חשמל, נקיון ומים. גם עזרת הנשים – מקום קברם של התלמידים סומכוס ורבי שמעון בן אלעזר, חודשה והוארה, שופצה והוחזרה לעטרת יושנה. לכל אלו ועוד רבות דואגים מוסדות 'אור תורה' בעזרת כספי תרומות בלבד.

בעת תפילה בפתח מערת הקבורה מתחברים לשרשרת הדורות - מסירת התורה לתנאים הקדושים, מתקשרים לאהבת קדומים, ומחדירים בעומק הלב "עם ישראל חי"...

הכנסת אורחים

לרווחת העולים לציון התנא רבי מאיר הכשירו מוסדות 'אור תורה' חדר ובו מיכלי מים – שתיה חמה, קרה ומתוקה להינפש מעמל הדרך ולאגור כח.

המתפללים אשר באים מקרוב ומרחוק, בימות הקיץ החמים ובימות החורף הגשומים מוצאים מקום מוצל וממוזג להרוות את צימאונם ולהשיב את נפשם.

 בערבי חודשים ועיתות רצון מוגשים מיני מגדנות ומאפים להשביע נפש לכל חי ולזכות באמירת ברכות ואמן בציון.

Cafe

ידועה ומפורסמת זכות הכנסת אורחים לישועות רבות, ורבים נושעו בזכות המעשה העצום - להשקות את העולים לציון ולהשביע את נפשם.

ישיבת אור תורה

בישיבת 'אור תורה' לומדים עשרות עובדי ה' ובני עליה אשר שוקדים על התורה מבוקר ועד ערב בדרך המסורה מרבותינו ראשי הישיבה זצוק"ל.

חכמי ורבני הישיבה עורכים לימוד מיוחד של משניות ואמירת קדיש לעילוי נשמת נפטרים בשנה הראשונה ובכל ימי השנה – לבקשת בני המשפחות.

תלמידי חכמים יראי אלוקים עורכים תפילות בקביעות בקברו של התנא רבי מאיר עבור הכלל והפרט ועבור התורמים והשותפים בהחזקת הישיבה.

כמו כן, ישנם זמנים מסוגלים בהם נערכות תפילות מיוחדות בישיבה לכל בקשה: זיווג הגון, זרע של קיימא, בריאות, הצלחה, פרנסה ברווח ועוד.

 

הישיבה הוקמה לפני כ - 120 שנה, בשנת תר"ס על ידי מרן הגה"צ רבי משה קליערס זצוק"ל רבה של טבריה, נשיא המוסדות וראש הישיבה הקדושה אור תורה

כולל אברכים

בכולל שהוקם ע"י מוסדות 'אור תורה', זזוכים ללמוד עשרות אברכים היושבים ולומדים מבוקר ועד ערב ברציפות ושוקדים על לימוד התורה ביגיעה עצומה, כשאיפתם של מייסדי הישיבה – להעמיד אברכים בני עליה הבקיאים בכל רזי התורה ולימוד הגמרא ומפרשיה בעיון ובבקיאות, לימוד רמב"ם טור ושו"ע בהבנה ובבהירות ולימוד הלכה למעשה. בכולל זה גדל דור חדש של מורי הוראה אשר בעתיד בס"ד יוכלו להשיב לעם על שאלותיהם.   

colel

זכות גדולה לאין ערוך היא החזקת אברכים תלמידי חכמים. אברכי הכולל מתפללים על קברו של התנא לברכה ולישועה וכל בקשה שהיא לזכות התורמים להחזקתם

בתי מדרש

בשנת 1867 נבנה במתחם קבר התנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א – בית כנסת שנקרא בשם "כתנות אור".

בהמשך, הקימו מוסדות אור תורה בתי כנסת ובתי מדרש בשכונת "קרית שמואל". אלו מהווים את היסוד לפיתוח והתרחבות עיר הקודש טבריה, בתי כנסיות המשמשים מאות מתפללים מתושבי השכונה והאורחים הרבים הבאים לעיר הקודש טבריה בימות החול ובשבתות והדי התפילות עולים מהם תדיר.

בתורתו של רבי מאיר כתוב "כתנות אור" ולא "כתנות עור" ובוודאי במקומו הקדוש ניתן לטעום מ"אור תורה" ולהתעלות בלימוד התורה לשמה...

בקשות לתפילה

מישיבת אור תורה נבחרו אברכים מופלגים בתורה וביראת ה' והם שליחי קודש של המוסדות המזכירים בקביעות את שמות התורמים והזקוקים לישועה. בקברו של רבי מאיר בעל הנס, נערך סדר מיוחד של אמירת תהילים והזכרת שמות ובקשות התורמים בדביקות ובכוונה. תפילות מיוחדות נערכות מידי פעם בפעם על ידי ראש הישיבה שליט"א.

השאירו כאן שם ופרטים ובעז"ה נזכיר את שמכם בציון (בתפילה עם תרומה, מלאו את הפרטים בחלון שייפתח)

אלקא דמאיר ענני!

תפריט נגישות

Call Now Button