תוכן עניינים

פדיון נפש הוא מעמד רוחני בעל הסטוריה עמוקה המסוגל לרפואה, ישועה, הצלחה, פרנסה, פתיחת המזל, מציאת עבודה, זוגיות, שלום בית ואהבה, פריון, חינוך, דיכאון, עין הרע ועוד.

המקור של פדיון נפש נמצא בתורה:  “ונתנו איש כופר נפשו לה’ בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף” (שמות ל, יב).  וגם: “פדה נפשו מעבור בשחת וחיתו באור תראה” (איוב לג, כח), "ויקרפדיון נפשׁם וחדל לעולם" (תהילים מ"ט ט)  בישיבת אור תורה שעל קבר התנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א, בעיר הקודש טבריה, עורכים חכמי ורבני הישיבה 'פדיון נפש' עבור הזקוקים לרפואה שלימה וישועה גדולה. מזמיני פדיון הנפש מושכים על עצמם ישועה ורחמים על ידי המעמד הנשגב. המעמד מתבצע בציון התנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א, על יד מצבת שתי האבנים, ולאחר מכן מוזכר שם המבקש בציון.

 

מהו סדר הפדיון נפש?

הטקס נעשה על פי כתבי החיד”א – רבי חיים יוסף דוד אזולאי זיע"א. הטקס כולל צדקה ותפילה.

  • הזקוק לרפואה תורם סך ₪160 עבור החזקת לומדי תורה בישיבה שעל ציון התנא רבי מאיר בעל הנס.
  • אחד מרבני הישיבה נוטל 160 מטבעות ועורך את סדר הפדיון כמקובל מהרב החיד"א הקדוש (חלוקת 160 מטבעות לקבוצות, ספירת המטבעות עם כוונות מיוחדות של השמות הקדושים וחיבורם יחד, על מנת לשנות את מזלו ודינו של האדם בעולמות העליונים).
  • הרב אומר את תפילת 'יהי רצון מלפניך' המסוגלת לעורר רחמים וחסדים ולהמתיק את הדינים וכל גזירות קשות.
  • הזכרת השם ושם אמו של המבקש ובקשתו בפירוט.
  • הדלקת נר שמן לזכות המבקש ליד מצבת התנא.
  • הרב מסיים באמירת מזמור מ"א שבספר התהילים.
  • לאחר מכן נפדות הפרוטות בסך התרומה, והנהלת הישיבה מחלקת כתרומה לאברכים עניים כלשונו של החיד"א.

איך הפדיון נפש עוזר?

פדיון נפש משנה את מזלו של האדם בעולמות העליונים, ממתיק את הדינים, פותח את המזל, מבטל גזירות קשות וממטיר שפע רוחני על האדם.

למי הפדיון מתאים?

פדיון נפש מתאים לכל אדם בכל גיל ובכל מצב.

מתי עושים פדיון נפש?

יש העושים פדיון נפש לקראת הימים הנוראים כדי להתנקות בדומה לפדיון כפרות.  אך ניתן לעשות בכל עת עבור חולה, עבור זיווג או פרנסה ועבור כל נושא אחר, בעיקר כשנזקקים לישועה בנושא ספציפי. ניתן לערוך אצלנו פדיון נפש קבוע בכל ערב ראש חודש, על מנת לשמור על האדם מכל צרה וגזירה קשה.

למה פדיון נפש עולה כסף?

עיקר פדיון הנפש הוא צדקה ותפילה, ולכן יש לתת תרומה לצדקה, הצדקה פודה ומצילה אדם מכל צרה, כדברי הפסוק “וצדקה תציל ממוות” (משלי י, ב). התרומות כולן קודש לאחזקת ציון התנא ולתמיכה במוסדות הקדושים ובאברכים תלמידי חכמים הלומדים בישיבה שעל ציון התנא. למוסדות אישור ניהול תקין והסליקה מאובטחת בתקן אבטחה מחמיר.

מה עליכם לעשות?

למלא את הטופס כאן למטה, לתרום בסליקה המאובטחת בחלון שייפתח ואחד ממנהלי מוסדות אור תורה יחזור אליכם לתיאום תאריך ושעה שבה יתבצע פדיון הנפש.

או להתקשר אל מוסדות אור תורה ולבקש לערוך עבורכם פדיון נפש. בזמן הפדיון אתם מביתכם תצטרפו טלפונית לתפילה באמירת מזמור מ"א שבתהילים ואמירת "אלקא דמאיר ענני" שלוש פעמים.

והקדוש ברוך הוא ישמרכם ויחייכם, אמן כן יהי רצון.

לעריכת פדיון נפש, מלאו פרטים כאן

תרומות לבעל הנס
תרומה לרבי מאיר

תפריט נגישות

Call Now Button