המוסדות המאוחדים אור תורה

רבי מאיר בעל הנס

המוסדות שוכנים על קברו של התנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א בעיר הקודש טבריה תובב"א, והם אלה שעוסקים בהחזקת קבר התנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א ובית המדרש, הישיבה הקדושה 'אור תורה', חכמיה ורבניה. 

מוסדות אור תורה נוסדו בשנת תר"ס על ידי הגה"צ רבי משה קלירס זצוק"ל למען המטרה הנעלה – העמדת דורות של לומדי התורה הקדושה ועובדי ה' והפצת תורה ויראת שמים בעיר הקודש טבריה.

מאז ועד היום גדלו בישיבה אלפי תלמידים מגיל נערות ועד זקנה ושיבה אשר צמחו לגדולי עולם וצדיקים נשגבים שאורם זורח למרחקים. 

חזון המוסדות הוא לפתח ולשכלל את היכלות התורה והתפילה ולהרחיב את גבולות הקדושה בתלמידים אשר דופקים על פתחינו. השאיפה המרכזית הינה – לרומם את קרן מקום משכנו של התנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א בשיפוץ היכל הציון ומתחם הקבר כולו לרווחת רבבות העולים לשפוך שיח ולהעתיר בתפילה על קברו של התנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א ולהמשיך בהנחלת תורת ה' לדורות הבאים כדי לקרב לבבות לאביהם שבשמים.  

הנכם מוזמנים לשאת תפילה בקבר התנא ולבקר במוסדות 'אור תורה' שעל הקבר, להתרשם מקרוב אחר היקף הפעילות ולהשתתף בזכות האדירה של החזקת המקום ותמיכה בתלמידי חכמים.