וְעַל הַנִּסִּים

בא' בטבת מקיימים את סגולת המקובל רבי חיים פלאג'י ומרן הבן איש חי זצוק"ל: הדלקת נר שמן ותרומה
 וזוכים בניסים בזכות רבי מאיר בעל הנס!

לקריאה על הסגולה, מקורות, איך להשתתף, מה אפשר לעשות בבית,  מראות מקיום הסגולה בציון בעבר ועוד – גללו להמשך הדף)

או השאירו פרטים כאן ואנו נחזור אליכם בהקדם –

ימים
שעות
דקות
שניות

וְעַל הַנִפְלָאוֹת

שלוש מילים פלאיות: אלהא דמאיר ענני

שלושה מעשים נשגבים:

  • נדליק נר עבורך בציון התנא רבי מאיר בעל הנס
  • נזכיר את שמך במעמד תפילה אדיר בציון
  • נניח עבורך פתקה עם שמך במערת קבורת התנא

מעמד א' בטבת בעבר, הנרות שהודלקו לזכות התורמים בא' בטבת על רקע מציבת שתי האבנים בציון

וְעַל הַתְּשׁוּעוֹת

אל תפספסו ישועה של פעם בשנה!

הסגולה:

הדלקת נר שמן ותרומה למקום משכנו של התנא בטבריה ביום א' בטבת

ההבטחה:

רבי מאיר בעצמו יפן ממקומו להתפלל בעדכם וידוע שתפילתו לא חוזרת ריקם! ע"פ דברי המקובל רבי חיים פלאג'י זצוק"ל​

מעמדי תפילה בציון ליד מציבת התנא

וְעַל הַמִּלְחָמוֹת

בזמני מלחמה ומצוקה קשים כ"כ, כולנו צריכים ישועות וניסים. רכשו לעצמכם את הזכות העצומה והישועה המוכחת – תרומה למקום שבתו של התנא רבי מאיר והדלקת נר שמן בציון, כנאמר:

דראוי והגון לכל בר ישראל שיתנדב בימי חנוכה ובפרט ביום ראש חודש טבת לקופת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע״א, וישלחו המעות לאדמת קדש קרתא דשופריא טבריא ת״ו ליד חכמי ורבני עיד הקודש הנזכרת, והוא דבר גדול בימים האלה לעשות כזאת ויראה פועל ה׳… ועל כל צרה שלא תבוא להפריש לעילוי נשמת הצדיק רבי מאיר בעל הנס זיע״א ולשלוח המעות למכון שבתו, כי ממקומו יפן ברחמיו להתפלל בעדינו לפני שוכן מעונה, ומידע ידע שאין תפילתו חוזרת ריקם, כל שכן וקל וחומר בחנוכה, ושבח לה׳ יתברך דגם אשר הם חיים הצדיקים היושבים שם מתפללים בעד המתנדבים ולומדים בעד הצלחתם, וזכות גדול צריך כדי שיזכה האדם להתנדב לשם… רבי מאיר בעל הנס זיע״א, והוא בדוק ומנוסה! (רבי חיים פלאג'י מועד לכל חי)

וְעַל הַנֶּחָמוֹת

מעמד תפילה נשגב בראשות חכמי ורבני ישיבת 'אור תורה' שעל קבר התנא רבי מאיר בעל הנס זיע”א שבו ידליקו עבורכם נר שמן לזכות התנא, פתקה עם שמכם במערת הקבורה ושמכם יוזכר בתפילה לברכות וישועות!

הסגולה המסוגלת -סגולת רבי חיים פלאג'י ומרן הבן איש חי זצוק"ל
בזמן המסוגל – ימי החנוכה | ביום המסוגל – א' טבת
במקום המסוגל – קבר התנא רבי מאיר בעל הנס

אל תפספסו ישועה של פעם בשנה!

או השאירו פרטים כאן ואנו נחזור אליכם בהקדם –

מערת קבר התנא רבי מאיר בעל הנס
בתוכה אנו מניחים את הפתקאות עם השמות

מערב קבר רבי מאיר בעל הנס

מצבת שתי האבנים - ציון התנא,
בסמוך אליה מתקיים המעמד

רבי מאיר בעל הנס תרומות

מראות מעמדי תפילה והדלקת נר
בא' בטבת בשנים קודמות

על סגולת א' בטבת

כתב מרן הבן איש חי: "ומנהגנו להדליק שמן למאור לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס זיע"א ביום ראש חודש טבת".
והוסיף ר' חיים פלאג'י: ראוי והגון לכל בר ישראל שיתנדב בימי החנוכה ובפרט ביום ראש חודש טבת לקופת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א.

נר חנוכה נמשך מהפסוק "נר מצווה ותורה אור", אור הנר הזה של חנוכה נמשך מ"כותנות אור" שהייתה כתובה בתורתו של רבי מאיר.
וחודש כסלו הוא חודש של נס ואור. ולעומתו בחודש טבת מתחיל החושך להחשיך יותר, שהרי אירעו בו צרות לעם ישראל.
ולכן יש צורך להאיר מהאור של חודש כסלו להמתיק את החושך של חודש טבת. והזמן שבו אפשר להעביר ולמתק את החושך של חודש טבת – הוא בראש חודש טבת שחל בימי חנוכה.
לפיכך, כמו עשיר שנותן צדקה לעני ובזה הוא ממתיק את העניות של העני, כך ע"י שמדליקים נר ונותנים צדקה לכבוד רבי מאיר בראש חודש טבת, אפשר להמשיך את האור של חודש כסלו לטבת ולהמתיק את החושך של טבת על ידי הצדקה והאור.

הצדקה היא דווקא לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס, שהוא האור המאיר ובתורתו כתוב "כותנות אור" שזה האור של חודש כסלו שעל-ידו אפשר להמתיק ולבטל "כותנות עור" של חודש טבת, שהעור הזה הוא כעין מכסה המכסה את האור. (ע"פ ספה"ק)

שאלות? פתרנו כאן חלק מהן...

החל משעות הצהריים של יום א' בטבת, מגיעים לציון התנא רבי מאיר בעל הנס בטבריה רבני ישיבת 'אור תורה' וחכמיה ומקבלים את רשימת השמות שהגיעו למשרדינו. המעמד מתחיל באמירת מזמורי תהילים ותחינות המיוחדות למקום ציון התנא ע"פ סדר מיוחד הקבוע מראש הישיבה. לאחר מכן מדליקים כוס נר שמן זית עבור כל תורם ובעת הדלקת הנר – רבני הישיבה מזכירים את שם התורם ואת בקשתו לברכה ולזכות. לאחר מכן, אנו מניחים את הפתקאות עם שמות התורמים בתוך מערת הקבורה.

בכספי התרומה שלכם אנו משתמשים להחזקת המקום ולתמיכה בכולל אברכים שלומדים תורה בישיבת 'אור תורה' הסמוכה לציון התנא.

ע"פ דברי המקובלים הבן איש חי ורבי חיים פלאג'י – יש להדליק ביום א' בטבת נר שמן לזכות רבי מאיר בעל הנס ולשלוח סכום כסף לצדקה עבור מקום קברו בטבריה.

תוכלו להדליק נר בבית, להזכיר את שמכם ואת בקשותיכם לישועה, ואח"כ ניתן לשלוח את הסכום שהקדשתם אלינו בדרכים שונות: לחיצה כאן תעביר אתכם לסליקה מיידית, או בטלפון:  1800-300-508 ובסיעתא דשמיא תזכו לישועות, ניסים ונפלאות בזכות התנא רבי מאיר.

התרומה היא עבור 'המוסדות המאוחדים אור תורה' המחזיקים את ציון התנא בטבריה אשר אינו מתוקצב והתורמים זוכים להשתתף בכל הוצאות התחזוקה, הכנסת אורחים, החזקת תורה – כולל אברכים, בתי כנסת ויתר הפעילות העניפה עליה ניתן לקרוא כאן, כך שהתרומה שלך נחשבת כתרומה ישירה וקשר הדוק לרבי מאיר בעל הנס! 

בוודאי. מיד אחרי הסליקה יתקבל במייל אישור על התרומה ולאחר שנסיים לעבד את התרומה שלך, נשלח קבלה במייל.

בהחלט. כל מי שתורם, יוכל לקבל החזר מהמדינה ע"ס 35% מהתרומה. לדוגמא: תורם הרוצה להדליק נר ולהניח פיתקה עם שמו למערה, משלם ₪144 ומקבל החזר מהמדינה ע"ס ₪50.4 רק צריך להגיש ולקבל החזר.
כמו כן, תוכלו לעיין בכל אישורי העמותה שלנו כאן.

מעמדי התפילה שלנו הפכו לשם דבר אצל הידידים והתורמים שלנו.

מדובר במעמד תפילה בו מדליקים נרות ומזכירים כל שם ובקשה ליד מצבת שתי האבנים המפורסמת. מעמדי תפילה מתקיימים בימים הנוראים, ביום א' בטבת בו יש סגולה נפלאה לתרום למקום מושבו של רבי מאיר ולהדליק נר, בט"ו בשבט, בערב שביעי של פסח, בהילולא  – י"ד באייר, בער"ח סיון המסוגל לתפילה על הילדים ובכל ערב ראש חודש.

ניתן לראות תמונות מהמעמדים השונים בגלריה שלנו.

בוודאי. התרומה היא צדקה לכל דבר, ומצווה מהתורה להפריש מעשרות מכל סכום כסף שמרוויחים ולתרום.

או השאירו פרטים כאן ואנו נחזור אליכם בהקדם –

אלהא דמאיר ענני!

ועל הניסים
ועל הנפלאות
ועל התשועות
ועל המלחמות
ועל הנחמות
מראות מעמדות
על הסגולה

תפריט נגישות

Call Now Button