"אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ מְנַע מַגֵּפָה מִנַּחֲלָתֶךָ"

logo_px
גם לכם מגיע לזכות 
בישועות!
בברכות!
בניסים!

הזכרת שמכם בחינם
בציון התנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א

במצב של אי וודאות, בלבול ומצוקה
מי מאיתנו לא צריך ישועות ותפילה?

השאירו כאן פרטים ואנו נזכיר אתכם בציון
בחינם, ללא כל עלות
לישועה וברכה!

"אלהא דמאיר ענני"

סגולה לישועה ולברכה - לתרום למקום התנא הק',
להדליק נר שמן ולומר:
'אלהא דמאיר ענני'!

מרן הבן איש חי זיע"א:

כתב בקונטרס ‘מראות יחזקאל’ על מראה המצבה שמתואר בספרים העתיקים כשתי אבנים גדולות מונחות זו מעל זו. 

את מראה המצבה המיוחד הזה תוכלו לראות במתחם מוסדות 'אור תורה'' שעל הקבר.

רבי חיים פלאג'י זיע"א:

כתב בספרו הק' שיש לתרום ממון לעילוי נשמת הצדיק רבי מאיר בעל הנס זיע"א ולשלוח הכסף למקום שבתו בטבריה, כי ממקומו יפן ברחמיו להתפלל בעדינו לפני שוכן מרום, ואין תפילתו חוזרת ריקם.

מרן רבי יצחק כדורי זצוק"ל:

מרן הגה"ק רבי יצחק כדורי זצוק"ל, תלמידו של הבן איש חי זיע"א, היה מקפיד להגיע לקבר התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א דווקא למוסדות "אור תורה", שם לפי עדותו של הבן איש חי זיע"א קברו האמיתי והנכון של מאור עינינו התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א.

tomb

רבי מאיר בעל הנס

לפני כאלפיים שנה, התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס גילה את הדרך לפעול ישועות מעל לדרך הטבע. הוא הורה לשומר בית האסורים שישחרר את גיסתו ובאם יתפסו אותו שומרי המלכות יאמר "אלקא דמאיר ענני" וינצל, ובכך הוא מבטיח לו לזכות בנס הצלתו.
בכל הדורות נשען עם ישראל על כוחו של התנא הצדיק, הקדוש והנשגב – וזכה לישועות רבות ונפלאות בכל התחומים: פרנסה, זיווג, ילדים, בריאות, הצלחה ועוד.

מקום ציונו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס הינו בעיר טבריה ומהווה זה שנות דור מעיין בלתי נדלה לברכות וישועות לכל אחד מבני ישראל שבא למקום להתחנן לפני הקב"ה לזכות בדבר ישועה ורחמים, בזכות התנא הטמון במקום קדוש זה.

השאירו כאן פרטים ואנו נזכיר אתכם בציון
בחינם, ללא כל עלות לישועה וברכה!

הברכות מלל