"אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ חַדֵּשׁ עָלֵינוּ שָׁנָה טובָה"

גם לכם מגיע לזכות 
בישועות!
בברכות!
בניסים!
בשנה טובה!

בזכות רבי מאיר בעל הנס זיע"א

השאירו כאן פרטים ואנו נזכיר אתכם בציון
בחינם, ללא כל עלות
לשנה טובה, לישועה וברכה!

"אלהא דמאיר ענני"

סגולה לישועה ולברכה - לתרום למקום התנא הק',
להדליק נר שמן ולומר:
'אלהא דמאיר ענני'!

מרן הבן איש חי זיע"א:

כתב בקונטרס ‘מראות יחזקאל’ על מראה המצבה שמתואר בספרים העתיקים כשתי אבנים גדולות מונחות זו מעל זו. 

את מראה המצבה המיוחד הזה תוכלו לראות במתחם מוסדות 'אור תורה" שעל הקבר.

רבי חיים פלאג'י זיע"א:

כתב בספרו הק' שיש לתרום ממון לעילוי נשמת הצדיק רבי מאיר בעל הנס זיע"א ולשלוח הכסף למקום שבתו בטבריה, כי ממקומו יפן ברחמיו להתפלל בעדינו לפני שוכן מרום, ואין תפילתו חוזרת ריקם.

מרן רבי יצחק כדורי זצוק"ל:

מרן הגה"ק רבי יצחק כדורי זצוק"ל, תלמידו של הבן איש חי זיע"א, היה מקפיד להגיע לקבר התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א דווקא למוסדות "אור תורה", שם לפי עדותו של הבן איש חי זיע"א קברו האמיתי והנכון של מאור עינינו התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א.

רבי מאיר בעל הנס

לפני כאלפיים שנה, התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס גילה את הדרך לפעול ישועות מעל לדרך הטבע. הוא הורה לשומר בית האסורים שישחרר את גיסתו ובאם יתפסו אותו שומרי המלכות יאמר "אלקא דמאיר ענני" וינצל, ובכך הוא מבטיח לו לזכות בנס הצלתו.
בכל הדורות נשען עם ישראל על כוחו של התנא הצדיק, הקדוש והנשגב – וזכה לישועות רבות ונפלאות בכל התחומים: פרנסה, זיווג, ילדים, בריאות, הצלחה ועוד.

מקום ציונו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס הינו בעיר טבריה ומהווה זה שנות דור מעיין בלתי נדלה לברכות וישועות לכל אחד מבני ישראל שבא למקום להתחנן לפני הקב"ה לזכות בדבר ישועה ורחמים, בזכות התנא הטמון במקום קדוש זה.

השאירו כאן פרטים ואנו נזכיר אתכם בציון
בחינם, ללא כל עלות
לשנה טובה, לישועה וברכה!

ימים
שעות
דקות
שניות

פדיון כפרות

"אלו המעות ילכו לצדקה"

מנהג ישראל מאת האר"י ז"ל הקדוש לערוך לפני יום כיפור פדיון כפרות, מנהג זה הוא סגולה לשנה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות.

איך תעשו את זה?
במקום לחפש תרנגול או לרוץ לבית הכנסת לחפש למי לתרום, אפשר לעשות הכל כאן. את טקס פדיון הכפרות תוכלו לעשות על כסף מזומן בבית, לומר את הנוסח, ומיד להמיר את המטבעות לתרומה דרך כרטיס אשראי, כדי שנוכל להקדיש את סכום פדיון הכפרות לפעילות המוסדות עוד לפני יום הכיפורים.

תרומה מאובטחת בתקן גבוה ביותר!

אלקא דמאיר ענני!

ניתן לשלוח שמות עד יום ראשון (27/09/2020) בבוקר