ימים
שעות
דקות
שניות

זקוקים לישועה? המזל תקוע? מצפים לנס?
אל תפספסו את יום ההילולא המסוגל לישועה!

בהילולת רבי מאיר בעל הנס השליח שלך יהיה שם בשבילך!

אברך צדיק ותלמיד חכם יזכיר את שמך, יעתיר עבורך וידליק לזכותך נר בציון התנא ליד מצבת שתי האבנים!
תיעוד הדלקת נרות יישלח אליך במייל.

הדלקת נר שמן בציון: ₪52
פתקה עם שמך למערת הקבורה: ₪36

אור תורה -
הקשר הישיר לרבי מאיר!

רבי מאיר בעל הנס

מוסדות 'אור תורה' קיימים בציון התנא מעל 120 שנה ומחזיקים את מקום הציון וכל צרכיו.
במקום ישנו כולל אברכים העוסקים בתורה בכל שעות היום. כל תרומה למוסדותינו הינה קודש לאחזקת מקום הציון והלומדים בו.
ע"י התרומה הנכם זוכים להעצים את תפילתכם שתתקיים בעז"ה בזכות התנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א, אכי"ר.

מקור הברכות והישועות

לפני כאלפיים שנה, התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס גילה את הדרך לפעול ישועות מעל לדרך הטבע. הוא הורה לשומר בית האסורים שישחרר את גיסתו ובאם יתפסו אותו שומרי המלכות יאמר "אלקא דמאיר ענני" וינצל, ובכך הוא מבטיח לו לזכות בנס הצלתו.

בכל הדורות נשען עם ישראל על כוחו של התנא הצדיק, הקדוש והנשגב – וזכה לישועות רבות ונפלאות בכל התחומים: פרנסה, זיווג, ילדים, בריאות, הצלחה ועוד.

מקום ציונו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס הינו בעיר טבריה ומהווה זה שנות דור מעיין בלתי נדלה לברכות וישועות לכל אחד מבני ישראל שבא למקום להתחנן לפני הקב"ה לזכות בדבר ישועה ורחמים, בזכות התנא הטמון במקום קדוש זה.

kvura1

סגולות ותפילות

התנא האלוקי רבי מאיר נודע במשך כל הדורות כבעל הנס המגן על עם ישראל ועושה נפלאות. עם ישראל בכל המצבים והזמנים – הן בעיתות רצון ושמחה, והן ח"ו בעיתות צער ומצוקה, עוררו את זכותו של רבי מאיר בנתינת צדקה למקום משכנו ובהדלקת נר לכבודו ולעילוי נשמתו יחד עם אמירת "אלקא דמאיר ענני"

Hachzaka
Rabanim

דברי רבי חיים פלאג'י על תרומה לרבי מאיר

"והן אמת דבכל עת ובכל זמן חיובא רמיא עלן (חיוב מוטל עלינו) להיות דעתן עליו בכל עסקנו ובכל מעשה ידינו, ועל כל צרה שלא תבוא, להפריש לעילוי נשמת הצדיק רבי מאיר בעל הנס זיע"א ולשלוח המעות למכון שבתו כי ממקומו יפן ברחמיו להתפלל בעדינו לפני שוכן מעונה, ומידע ידע שאין תפילתו חוזרת ריקם." ובהמשך הוא כותב "ושבח לה' יתברך דגם אשר הם חיים הצדיקים היושבים שם מתפללים בעד המתנדבים ולומדים בעד הצלחתם… והוא בדוק ומנוסה, דאשר הם מבני היכלא דמלכא יש להם הארה גדולה מהצדיק…"

שאלות? פתרנו כאן חלק מהן...

החל מערב ההילולא - מוצ"ש אור לי"ד באייר, מגיעים לציון התנא רבי מאיר בעל הנס בטבריה רבני ישיבת 'אור תורה' וחכמיה ומקבלים את רשימת השמות שהגיעו למשרדינו. המעמד מתחיל באמירת מזמורי תהילים ותחינות המיוחדות למקום ציון התנא ע"פ סדר. לאחר מכן מדליקים כוס נר שמן זית עבור כל תורם ותוך כדי הדלקת הנר - רבני הישיבה מזכירים את שם התורם ואת בקשתו לברכה ולזכות. 

לאחר מכן, אנו זורקים את שמות התורמים על גבי פתקאות מיוחדות לתוך מערת הקבורה.

יש להדליק ביום ההילולא - יום ראשון י"ד באייר, נר שמן לזכות רבי מאיר בעל הנס ולשלוח סכום כסף לצדקה עבור מקום שבתו.

תוכלו להדליק נר בבית, להזכיר את שמכם ואת בקשותיכם לישועה, ואח"כ ניתן לשלוח את הסכום שהקדשתם אלינו בדרכים שונות: לחיצה כאן תעביר אתכם לסליקה אינטרנטית, או בטלפון:  1800-300-508 וכך בסיעתא דשמיא תזכו לכל הישועות ולניסים בזכות רבי מאיר בעל  הנס.

התרומה היא עבור 'המוסדות המאוחדים אור תורה' המחזיקים את ציון התנא בטבריה שאינו מתוקצב ע"י משרד הדתות וצריך את עזרת הציבור לכל הוצאות התחזוקה, הכנסת אורחים, החזקת תורה - כולל אברכים, בית כנסת ויתר הפעילות העניפה עליה ניתן לקרוא כאן, כך שהתרומה שלך נחשבת כתרומה ישירה וקשר הדוק לרבי מאיר בעל הנס! 

בוודאי. מיד אחרי הסליקה יתקבל במייל אישור על התרומה ולאחר שנסיים לעבד את התרומה שלך, נשלח קבלה במייל.

בהחלט. כל מי שתורם, יוכל לקבל החזר מהמדינה ע"ס 35% מהתרומה. לדוגמא: תורם הרוצה להדליק נר ולזרוק פיתקה עם שמו למערה, משלם ₪88 ומקבל החזר מהמדינה ע"ס ₪30.8 רק צריך להגיש ולקבל החזר.
כמו כן, תוכלו לעיין בכל אישורי העמותה שלנו כאן.

מעמדי התפילה שלנו הפכו לשם דבר אצל המקורבים והתורמים שלנו. מדובר במעמד תפילה שלאחריו מדליקים נרות ומזכירים כל שם ובקשה ליד מצבת שתי האבנים המפורסמת. מעמדים מתקיימים בימים הנוראים, ביום א' בטבת בו יש סגולה נפלאה לתרום למקום מושבו של רבי מאיר ולהדליק נר, בט"ו בשבט, בערב שביעי של פסח, בהילולא כמובן - י"ד באייר, בער"ח סיון המסוגל לתפילה על הילדים ובכל ערב ראש חודש. ניתן לראות תמונות מהמעמדים השונים בגלריה שלנו.

בוודאי. התרומה היא צדקה לכל דבר, ומצווה מהתורה להפריש מעשרות מכל סכום כסף שמרוויחים ולתרום.

מערת הקבורה של רבי מאיר בעל הנס
לתוכה מושלכים הפתקאות עם השמות

5

מצבת שתי האבנים, בסמוך אליה מתקיים המעמד

רבי מאיר בעל הנס תרומות

מראות מעמדי תפילה והדלקת נר
בהילולת התנא בשנים קודמות

רשמים בוידאו מהמעמד בשנת תשפ"א: