ימים
שעות
דקות
שניות

סגולת הרב חיים פלאג'י והבן איש חי ליום א’ בטבת

הדלקת נר שמן על ציון התנא ביום הסגולה, א' בטבת -

עכשיו גם אתם יכולים!

הדלקת נר שמן בציון: ₪52

פתקה עם שמך למערת הקבורה: ₪36

לא מפספסים

סגולה מיוחדת של פעם בשנה!

(לקריאה על הסגולה, גללו לתחתית הדף)

השאירו פרטים כאן ואנו נחזור אליכם בהקדם -

סגולת הרב חיים פלאג'י והבן איש חי ליום א’ בטבת

הדלקת נר שמן על ציון התנא ביום הסגולה -

עכשיו גם אתם יכולים!

הדלקת נר שמן בציון: ₪52

פתקה עם שמך למערת הקבורה: ₪36

Rabanim3

מעמד תפילה נשגב

בראשות חכמי ורבני ישיבת 'אור תורה'
שעל קבר התנא רבי מאיר בעל הנס זיע”א
שבו ידליקו עבורכם נר שמן לזכות התנא
ושמכם יוזכר בתפילה לברכות וישועות!

הסגולה המסוגלת - סגולת הרב חיים פלאג'י והבן איש חי
בזמן המסוגל - ימי החנוכה
ביום המסוגל - א' טבת
במקום המסוגל - קבר התנא רבי מאיר בעל הנס
בשעה המסוגלת - הדלקת נרות חנוכה

לא מפספסים

סגולה מיוחדת של פעם בשנה!

הדלקת נר בציון ביום המסוגל לישועה - א' בטבת

מערת הקבורה של רבי מאיר בעל הנס
לתוכה מושלכים הפתקאות עם השמות

5

מצבת שתי האבנים, בסמוך אליה מתקיים המעמד

רבי מאיר בעל הנס תרומות

מראות מעמדי תפילה והדלקת נר
בא' בטבת בשנים קודמות

על סגולת א' בטבת

כתב הבן איש חי: "ומנהגנו להדליק שמן למאור לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס זיע"א ביום ראש חודש טבת".
והוסיף ר' חיים פלאג'י: ראוי והגון לכל בר ישראל שיתנדב בימי החנוכה ובפרט ביום ראש חודש טבת לקופת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א.

נר חנוכה נמשך מהפסוק "נר מצווה ותורה אור", אור הנר הזה של חנוכה נמשך מ"כותנות אור" שהייתה כתובה בתורתו של רבי מאיר.
וחודש כסלו הוא חודש של נס ואור. ולעומתו בחודש טבת מתחיל החושך להחשיך יותר, שהרי אירעו בו צרות לעם ישראל.
ולכן יש צורך להאיר מהאור של חודש כסלו להמתיק את החושך של חודש טבת. והזמן שבו אפשר להעביר ולמתק את החושך של חודש טבת - הוא בראש חודש טבת שחל בימי חנוכה.
לפיכך, כמו עשיר שנותן צדקה לעני ובזה הוא ממתיק את העניות של העני, כך ע"י שמדליקים נר ונותנים צדקה לכבוד רבי מאיר בראש חודש טבת, אפשר להמשיך את האור של חודש כסלו לטבת ולהמתיק את החושך של טבת על ידי הצדקה והאור.

הצדקה היא דווקא לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס, שהוא האור המאיר ובתורתו כתוב "כותנות אור" שזה האור של חודש כסלו שעל-ידו אפשר להמתיק ולבטל "כותנות עור" של חודש טבת, שהעור הזה הוא כעין מכסה המכסה את האור.       (ע"פ דברי הרב קוק)

שאלות? פתרנו כאן חלק מהן...

החל משעות הצהריים של יום א' בטבת, מגיעים לציון התנא רבי מאיר בעל הנס בטבריה רבני ישיבת 'אור תורה' וחכמיה ומקבלים את רשימת השמות שהגיעו למשרדינו. המעמד מתחיל באמירת מזמורי תהילים ותחינות המיוחדות למקום ציון התנא ע"פ סדר. לאחר מכן מדליקים כוס נר שמן זית עבור כל תורם ותוך כדי הדלקת הנר - רבני הישיבה מזכירים את שם התורם ואת בקשתו לברכה ולזכות. 

לאחר מכן, אנו זורקים את שמות התורמים על גבי פתקאות מיוחדות לתוך מערת הקבורה.

ע"פ דברי המקובלים הבן איש חי ורבי חיים פלאג'י - יש להדליק ביום א' בטבת נר שמן לזכות רבי מאיר בעל הנס ולשלוח סכום כסף לצדקה עבור מקום שבתו.

תוכלו להדליק נר בבית, להזכיר את שמכם ואת בקשותיכם לישועה, ואח"כ ניתן לשלוח את הסכום שהקדשתם אלינו בדרכים שונות: לחיצה כאן תעביר אתכם לסליקה אינטרנטית, או בטלפון:  1800-300-508 וכך בסיעתא דשמיא תזכו לכל הישועות ולניסים בזכות רבי מאיר בעל  הנס.

התרומה היא עבור 'המוסדות המאוחדים אור תורה' המחזיקים את ציון התנא בטבריה שאינו מתוקצב ע"י משרד הדתות וצריך את עזרת הציבור לכל הוצאות התחזוקה, הכנסת אורחים, החזקת תורה - כולל אברכים, בית כנסת ויתר הפעילות העניפה עליה ניתן לקרוא כאן, כך שהתרומה שלך נחשבת כתרומה ישירה וקשר הדוק לרבי מאיר בעל הנס! 

בוודאי. מיד אחרי הסליקה יתקבל במייל אישור על התרומה ולאחר שנסיים לעבד את התרומה שלך, נשלח קבלה במייל.

בהחלט. כל מי שתורם, יוכל לקבל החזר מהמדינה ע"ס 35% מהתרומה. לדוגמא: תורם הרוצה להדליק נר ולזרוק פיתקה עם שמו למערה, משלם ₪88 ומקבל החזר מהמדינה ע"ס ₪30.8 רק צריך להגיש ולקבל החזר.
כמו כן, תוכלו לעיין בכל אישורי העמותה שלנו כאן.

מעמדי התפילה שלנו הפכו לשם דבר אצל המקורבים והתורמים שלנו. מדובר במעמד תפילה שלאחריו מדליקים נרות ומזכירים כל שם ובקשה ליד מצבת שתי האבנים המפורסמת. מעמדים מתקיימים בימים הנוראים, ביום א' בטבת בו יש סגולה נפלאה לתרום למקום מושבו של רבי מאיר ולהדליק נר, בט"ו בשבט, בערב שביעי של פסח, בהילולא כמובן - י"ד באייר, בער"ח סיון המסוגל לתפילה על הילדים ובכל ערב ראש חודש. ניתן לראות תמונות מהמעמדים השונים בגלריה שלנו.

בוודאי. התרומה היא צדקה לכל דבר, ומצווה מהתורה להפריש מעשרות מכל סכום כסף שמרוויחים ולתרום.

או השאירו פרטים כאן ואנו נחזור אליכם בהקדם -

אלהא דמאיר ענני!