ימים
שעות
דקות
שניות

זקוקים לישועה? המזל תקוע? מצפים לנס?
אל תפספסו את יום ההילולא המסוגל לישועה!

בהילולת רבי מאיר בעל הנס

השליח שלך יהיה שם בשבילך!

אברך צדיק ותלמיד חכם יזכיר את שמך, יעתיר עבורך וידליק לזכותך נר בציון התנא ליד מצבת שתי האבנים! תיעוד הדלקת נרות יישלח אליך במייל.

מוסדות 'אור תורה' קיימים בציון התנא מעל 120 שנה ומחזיקים את מקום הציון וכל צרכיו.
במקום ישנו כולל אברכים העוסקים בתורה בכל שעות היום.
כל תרומה למוסדותינו הינה קודש לאחזקת מקום הציון והלומדים בו.
ע"י התרומה הנכם זוכים להעצים את תפילתכם שתתקיים בעז"ה
בזכות התנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א, אכי"ר.

רבי מאיר בעל הנס

מקור הברכות והישועות

לפני כאלפיים שנה, התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס גילה את הדרך לפעול ישועות מעל לדרך הטבע. הוא הורה לשומר בית האסורים שישחרר את גיסתו ובאם יתפסו אותו שומרי המלכות יאמר "אלקא דמאיר ענני" וינצל, ובכך הוא מבטיח לו לזכות בנס הצלתו.

בכל הדורות נשען עם ישראל על כוחו של התנא הצדיק, הקדוש והנשגב – וזכה לישועות רבות ונפלאות בכל התחומים: פרנסה, זיווג, ילדים, בריאות, הצלחה ועוד.

מקום ציונו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס הינו בעיר טבריה ומהווה זה שנות דור מעיין בלתי נדלה לברכות וישועות לכל אחד מבני ישראל שבא למקום להתחנן לפני הקב"ה לזכות בדבר ישועה ורחמים, בזכות התנא הטמון במקום קדוש זה.

kvura1

סגולות ותפילות

התנא האלוקי רבי מאיר נודע במשך כל הדורות כבעל הנס המגן על עם ישראל ועושה נפלאות. עם ישראל בכל המצבים והזמנים – הן בעיתות רצון ושמחה, והן ח"ו בעיתות צער ומצוקה, עוררו את זכותו של רבי מאיר בנתינת צדקה למקום משכנו ובהדלקת נר לכבודו ולעילוי נשמתו יחד עם אמירת "אלקא דמאיר ענני"

Hachzaka
Rabanim

דברי רבי חיים פלאג'י על תרומה לרבי מאיר

"והן אמת דבכל עת ובכל זמן חיובא רמיא עלן (חיוב מוטל עלינו) להיות דעתן עליו בכל עסקנו ובכל מעשה ידינו, ועל כל צרה שלא תבוא, להפריש לעילוי נשמת הצדיק רבי מאיר בעל הנס זיע"א ולשלוח המעות למכון שבתו כי ממקומו יפן ברחמיו להתפלל בעדינו לפני שוכן מעונה, ומידע ידע שאין תפילתו חוזרת ריקם." ובהמשך הוא כותב "ושבח לה' יתברך דגם אשר הם חיים הצדיקים היושבים שם מתפללים בעד המתנדבים ולומדים בעד הצלחתם… והוא בדוק ומנוסה, דאשר הם מבני היכלא דמלכא יש להם הארה גדולה מהצדיק…"

isolated

התפילה תתקיים בפתח מערת הקבורה, במקום שבו נהג להתפלל המקובל הצדיק רבי יצחק כדורי זיע"א בעת שהגיע לציון התנא.

tomb

תפריט נגישות

Call Now Button